Thông báo tuyển dụng T4/2018 – Giáo viên Trường mầm non Kim Thi (đợt 3)
Th4 23, 2018   /   1431   0

Hiện nay, Công ty CP Địa ốc Kim Thi đã hoàn thành xong Trường Mầm non Kim Thi  tại Ngõ 2, đường Ngô Gia Tự,…

Xem Chi Tiết
Thông báo tuyển dụng T9/2017 – Giáo viên Trường mầm non (đợt 2)
Th9 14, 2017   /   1081   0

Công ty CP Địa ốc Kim Thi được thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 2901714500 ngày 26/03/2014. Hiện nay, Công ty CP…

Xem Chi Tiết
Thông báo tuyển dụng T5/2017 – Giáo viên Trường mầm non (đợt 1)
Th5 17, 2017   /   1388   0

Công ty CP Địa ốc Kim Thi được thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 2901714500 ngày 26/03/2014. Hiện nay, Công ty CP…

Xem Chi Tiết
Thông báo tuyển dụng T3/2017 – Hiệu trưởng Trường mầm non
Th3 10, 2017   /   753   0

Công ty CP Địa ốc Kim Thi được thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 2901714500 ngày 26/03/2014. Hiện nay, Công ty CP…

Xem Chi Tiết
Thông báo tuyển dụng T3/2017 – Hiệu phó Trường mầm non
Th3 09, 2017   /   728   0

Công ty CP Địa ốc Kim Thi được thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 2901714500 ngày 26/03/2014. Hiện nay, Công ty CP…

Xem Chi Tiết