1. Quy trình dành cho Người Mua

Khi có nhu cầu mua hàng Người Mua cần thực hiện các bước sau đây:
Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại và các Người Bán mà Người Mua đang quan tâm.
Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm, dịch vụ mà Người Mua đang có nhu cầu mua (có thể tham khảo mặt hàng tương tự của những Người Bán khác trên website để đưa ra quyết định mua sản phẩm, dịch vụ đó);

2. Quy trình dành cho Người Bán;
Sau khi đăng nhập, Người Bán tiến hành đăng tải thông tin bán hàng: