Nghị định số 64 về Cấp Giấy phép xây dựng
Th3 07, 2016   /   569   0

2012_ND 64_giay phep xay dung

Xem Chi Tiết
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP Về Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Th3 07, 2016   /   567   0

2013_ND_15_QUAN_LY_CONG_TRINH_XAY_DUNG_thay 209

Xem Chi Tiết
Luật số 38 sửa đổi một số luật về Đầu tư xây dựng cơ bản
Th3 07, 2016   /   563   0

2009_Luat so 38_sua doi 1 so luat ve dau tu XD co ban

Xem Chi Tiết
Luật Xây dựng 2003
Th1 27, 2016   /   570   0

2003_Luat Xay dung 2003

Xem Chi Tiết